Política de privacitat

La seva privacitat és important per nosaltres. En aquesta declaració de privacitat li expliquem quines dades personals recopilem dels usuaris i com les utilitzem. Li animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar-nos les seves dades personals en aquesta web.

En el cas de menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares pel tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recabaran del menor d’edat dades relatives a la situación professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privadesa.

Cal advertir que aquesta política de privadesa podria variar en funció de les exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

AP Asesores ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Política de privacitat

A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la seva informació personal

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en AP Asesores procedeixen del formulari de contacte o de correus electrònics rebuts directament sol·licitant els nostres serveis.

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AP Asesores estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AP Asesores deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per manar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable AP Asesores. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per http://www.apnexus.es, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privadesa.

A www.apnexus.es existeix un únic sistema de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades. Aquest sistema és el formulari de contacte en el qual l’usuari ens facilita la seva adreça de correu electrònic i un missatge lliure.

D’acord a l’establert en el reglament general de protecció de dades europeu (*RGPD) 2016/679, AP Asesores serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

AP Asesores, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Enviament de missatges de correu electrònic a efectes de contacte

Un cas especial de tractament de dades en www.apnexus.es, es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien amb la finalitat de contactar amb AP Asesores. Els usuaris poden preguntar dubtes sobre els continguts publicats en el blog, enviar suggeriments o qualsevol altra finalitat.

Encara que no existeix un formulari de captació de dades, a l’efecte de contacte, els usuaris poden enviar missatges de correu electrònic. Per a aquesta fi AP Asesores empra el sistema d’e-mail del proveïdor de correu electrònic Sistelia. Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats en el compte d’e-mail d’AP Asesores i les dades corresponents (e-mail i nom) sota la política de privadesa del proveïdor de correu electrònic Sistelia.

Les dades emmagatzemades en el compte de correu electrònic d’AP Asesores ni es cedeixen ni es comparteixen amb ningú; i pot exercir els seus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privadesa.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.

Per contactar es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de les dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservats fins que se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

Navegació

En navegar per http://www.apnexus.es es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adrecis IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els serveis d’anàlisis de Google analítics.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

http://www.apnexus.es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web no inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

http://www.apnexus.es no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, AP Assessoris s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per AP Assessoris per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se AP Asesores, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a http://www.apnexus.es exonerant a AP Asesores, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d’AP Asesores en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable a qualsevol moment comunicant-ho a AP Asesores en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

AP Asesores es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, AP Asesores anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, http://www.apnexus.es no realitza pràctiques d’SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, http://www.apnexus.es es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 25-05-2018.