Llei de mecanisme de segona oportunitat

Publicat el 29/07/15

El 29 de juliol es va publicar al BOE la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social. Procedeix del Reial Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer.

Aquesta Llei estableix una segona oportunitat en l’àmbit concursal per a deutors de bona fe amb càrregues que inclou, per primera vegada, a les persones físiques; amplia el col·lectiu protegit pel Codi de Bones Pràctiques a qui exclou de les “clàusules” sol d’hipoteques i prorroga dos anys mes la suspensió de desnonaments.

Las 10 claves sobre la segunda oportunidad – Wolters Kluwer

BOE-2015-180-64479