El soci que més guanya

Publicat el 30/10/22

Una societat mercantil és un grup de persones que s’associen per invertir i treballar en un projecte econòmic conjunt esperant un retorn d’aquesta inversió.

Imaginem una societat amb 5 socis. Cada soci ha aportat exactament els mateixos diners a la empresa i el mateix esforç.

Al final del primer any han aconseguit un benefici abans d’impostos de 10.000 euros.

Si no existís el soci privilegiat, els socis s’haurien repartit el benefici així:

Total guanyat 10.000,00
Soci 1 2.000,00
Soci 2 2.000,00
Soci 3 2.000,00
Soci 4 2.000,00
Soci 5 2.000,00

Es a dir, cada soci haurà rebut 2.000,00 euros, que els podrà gastar íntegrament.

Però això no és així, doncs Hisenda exigeix la seva part del pastís:

Total guanyat 10.000,00
25% Impost Societats -2.500,00
Total a repartir (brut) 7.500,00
19% Impost sobre dividend -1.425,00
Total a repartir neto 6.075,00
Soci 1 1.215,00
Soci 2 1.215,00
Soci 3 1.215,00
Soci 4 1.215,00
Soci 5 1.215,00

I això no acaba aquí, doncs si els socis fan compres gravades, normalment, al 21% d’IVA estaran pagant 210,87 euros cadascun.

Per tant, dels 10.000 euros que ha guanyat la companyia, Hisenda ha cobrat 4.979,34 euros (el 49,79%) i cada soci ha cobrat 1.004,13 euros (10,04%).

En resum, Hisenda s’emporta la meitat dels beneficis empresarials i la resta es reparteix entre els socis.

La intel·ligència del lector considerarà el grau de pressió fiscal.

Encara parlem de incrementar els impostos?


Calendari laboral 2023

Publicat el 19/10/22

Posem a la seva disposició els calendaris laborals per a 2023.