Llei de Canal de Denúncies

Publicat el 14/03/23

El dia 13 de març va entrar en vigor la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, amb origen en la Directiva Whistleblowing.
La norma busca la protecció de les persones que detectin infraccions penals o administratives en l’àmbit laboral o professional i les denunciïn seguint els mecanismes que marca la norma.
Serà, per tant, obligatòria la implantació d’un sistema intern d’informació a determinades entitats:
1. Persones físiques o jurídiques del sector privat amb més de 50 treballadors.
2. Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i fundacions, quan rebin o gestionin fons públics.
3. Entitats del sector públic.
És obligatòria la implantació d’un sistema intern d’informació, amb multes d’entre 600.001€ i 1.000.000€ per qui no ho faci.
El termini per a la implantació d’aquest canal de denúncies finalitza el 13 de juny de 2023 per a totes les entitats excepte per a les entitats privades amb menys de 250 treballadors, a les quals se’ls amplia fins al 1 de desembre de 2023.


Sou mínim interprofessional 2023

Publicat el 04/03/23

El 15 de febrer de 2023 es va publicar el Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per 2023.
Mitjançant aquesta norma s’estableix una quantia del salari mínim interprofessional de 1.080 euros mensuals o 36 euros diaris, segons es fixi per dies o per mesos.
En el salari mínim només es computa la retribució en efectiu, de manera que el salari en espècie no pot, en cap cas, reduir la quantitat íntegra en efectiu d’aquell.
Si tenim en compte les pagues extraordinàries obligatòries, el salari brut mínim anual queda fixat en 15.120 euros.