Mecanismes transfronterers: Assessors=policia

Publicat el 03/05/21

Des d’ara els assessors estan obligats a comunicar a Hisenda les operacions de planificació fiscal internacional en les quals puguin existir indicis de frau fiscal.

L’obligació recau únicament sobre determinades operacions:

-          Operacions Internacionals. Les operacions nacionals no estan compreses en la comunicació.

-          Indicis de frau. Únicament han d’informar-se aquelles operacions l’objectiu principal de les quals sigui l’estalvi fiscal.

-          Després del 25 de juliol de 2018. No s’ha d’informar d’aquelles operacions iniciades abans d’aquesta data.

Els assessors podran ser multats en el cas de no declarar aquestes operacions, amb el límit de tots els seus honoraris.