Nova Consulta Vinculant DGT: Comunitats de Bens, IRPF o IS

Publicat el 29/09/15

Es manté inalterable la tributació per atribució de rendes a l’IRPF.
Consulta Vinculante DGT


Publicada la reforma parcial de la Llei General Tributària

Publicat el 23/09/15

Els canvis den la norma faran més transparent i eficaç la lluita contra el frau, reduiran la conflictivitat i incrementaran la seguretat jurídica de les normes tributàries.
La llista de morosos amb Hisenda es publicarà a final d’any.
Hisenda amplia les potestats de comprovació i investigació per lluitar contra el frau; es fixen nous terminis pel procediment inspector, amb un període més ampli però limitant les causes de suspensió.
Nota de premsa Reforma LGT