Cotitzacions 2023

Publicat el 03/02/23

Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la que es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per l’exercici 2023. Publicada al BOE del 31 de gener i amb efectes des del dia 1 de gener de 2023.

Cotització al Règim General a partir de l’1 de gener de 2023
Cotizaciones por grupos y categorías

Cotitzacions per grups i categories (publicat per la Seguretat Social en castellà)

L’Ordre PCM/74/2023 indica els percentatges pels tipus de cotització al Règim General de la Seguretat Social des de l’1 de gener de 2023, que es mantenen sense canvis importants i seran els següents:

Contingències
Empresa
Treballadors
Total
Comunes 23,60% 4,70% 28,30%
Atur 5,5% 1,55% 7,05%
FOGASA 0,20% 0,20%
Formació 0,60% 0,10% 0,70%
MEI 0,50% sobre contingències comunes 0,10% sobre contingències comunes 0,60% sobre contingències comunes
Cotització al RETA a partir de l’1 de gener de 2023

Els tipus de cotització:

Bases de cotització aplicables des de l’1 de gener de 2023:

Cotizaciones autónomos

Cotitzacions autònoms (Taula publicada en castellà)