Sou mínim interprofessional 2023

Publicat el 04/03/23

El 15 de febrer de 2023 es va publicar el Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per 2023.
Mitjançant aquesta norma s’estableix una quantia del salari mínim interprofessional de 1.080 euros mensuals o 36 euros diaris, segons es fixi per dies o per mesos.
En el salari mínim només es computa la retribució en efectiu, de manera que el salari en espècie no pot, en cap cas, reduir la quantitat íntegra en efectiu d’aquell.
Si tenim en compte les pagues extraordinàries obligatòries, el salari brut mínim anual queda fixat en 15.120 euros.