Nova obligació: Llibres d’IVA online

Publicat el 01/11/15

L’Agència Tributària obligarà a prop de 62.000 contribuents a portar els llibres obligatoris d’IVA telemàticament a la web d’Hisenda a partir de l’1 de gener de 2017.
Les empreses obligades tindran 4 dies per enviar a Hisenda la informació corresponent a les factures emeses i rebudes.
El sistema ha estat batejat com a SSI (Subministrament Immediat d’Informació).
Els obligats seran les grans empreses, els grups fiscals d’IVA i les empreses inscrites a la devolució mensual, en resum, les obligades actualment a la presentació del model 340 mensual.
El que l’Agència Tributària ofereix a canvi és un període addicional de deu dies per a presentar les declaracions d’IVA.
Per a que els contribuents tinguin temps suficient per a implementar els seus sistemes informàtics que permetin tal obligació, la norma entrarà en vigor l’1 de gener de 2017.
Aquest canvi suposa una càrrega de treball extraordinàriament més gran que la actual, que afectarà negativament principalment a les pimes que sol·liciten devolució mensual. Aquestes haurien d’analitzar els costos d’implementar els seus sistemes informàtics i el personal administratiu i comparar-los amb l’opció de renunciar a la devolució mensual d’IVA i demanar finançament a les entitats bancàries.
Definitivament ens apropem poc a poc a que Hisenda ens porti directament la nostra comptabilitat.
20_10_2014_NP_Modernizacion_IVA